Par Noder.lv

Mājas lapas mērķis ir iepazīstināt lietotājus ar noderīgu informāciju un dot iespēju dalīties ar to.
Esam atvērti sadarbībai un ieteikumiem, ja vēlsies sazināties ar mums, tad dodies uz kontakti.

Dzimšanas diena: 27/09/2009
Mājas lapas otrā versija: 27/09/2022